Vellykket blodsporkurs på Kismul

Hundegruppen arrangerte blodsporkurs / grunnkurs ettersøk på Kismul i helgen. Tilbakemeldinger fra både kursdeltakere og instruktører var utelukkende positive. At regnet høljet ned på fredag og lørdag, pills og delvis også på søndag, cheap satt ingen demper for stemningen. Det var godt humør, hospital gode erfaringsutvekslinger og en god dialog under hele kurset.

Deltakerne samles først på fredag for noen timer med teori i klubbrakken på Kismul.

På lørdag fortsatte teoriundervisningen i noen timer, før det bar til skogs for å legge blodspor. Kursdeltakerne ble delt opp i grupper etter erfaringsnivå på hund og fører, og hver gruppe fikk med seg en instruktør for å legge noen korte spor, med forskjellig vanskelighetsgrad ut i fra erfaringsnivå. Etter at sporene var utplassert i tidvis kraftig regnvær, var det på tide med lunsj, under tak, i klubbrakken. Etter lunsj bar det ut i regnet igjen, denne gang med hunder, for å gå sporene som nå hadde lagt en times tid. Alle ekvipasjene gikk sammen med instruktør for tips og veiledning. Etter sporene var gått, var det på tide å legge nye spor som skulle ligge til dagen etter.

Søndagen startet som lørdagen, med teori i klubbrakken i noen timer, frem til lunsj. Etter lunsj var det på tide å gå blodsporene som hadde lagt over natten. Både lørdags kveld og natt til søndag var det tider med mye nedbør og vind. Sporene som ble lagt på lørdagen var derfor ekstra krevende, men mange av ekvipasjene imponerte stort i de vanskelige forholdene.

På søndag gikk tre av kursdeltakerne blodsporprøven sammen med ettersøksdommer. Det resulterte i en 0, en 2.premiering og en 1.premiering under svært vanskelige forhold.

Avslutningsvis takket foreningens instruktører for ettersøkshund, Terje Wangsholm, Tom McWilliams og Simon Botnevik, for en trivelig helg med god stemning. Tilbakemeldingen fra kursdeltakere kom umiddelbart: «Når er neste kurs?!» Det var tydelig at dette var en givende helg for kursdeltakere, så vel som instruktører.

Blodsporkurs 2015. Foto: Simon Botnevik

På sporet. Foto: Simon Botnevik

Blodsporkurs 2015. Foto: Simon Botnevik

Sporslutt. Foto: Tom McWilliams