Svartkruttskyting

Vi har egen Svartkruttgruppe under BJF, Det Bergenske Skydeselskab (DBS).

DBS er underlagt NSU (Norsk Svartkruttunion) og medlemskap koster 200, – pr. år i tillegg til medlemskap i BJF.

Har du spørsmål om klubben eller ønsker å melde deg inn, ta kontakt på brervik@live.com

Skytetider Kismul Skytebane:

Mandag 25-50m kl 17:00 til 21:00

Torsdag 100m kl 17:00 til 21:00

Svartkruttskyting pågår bare i sommerhalvåret, dvs. perioden 01.april – 31.oktober.

Du kan lese mer om Svartkrutt og gamle børser på http://www.svartkrutt.net/.