Standplasslederkurs 2. april og 9. april 2016

BJF trenger flere standplassledere rifle.  I den forbindelse kan medlemmer av BJF nå tegne seg på kurs.

Kurset vil gå over 2 lørdager, 2. april og 9.april 2016 kl. 09-15.

Første lørdag er teori om Standplassledelse og Jaktskyting NJFF.

Andre lørdag er praksis på Skytebanen med innføring i bruk av vårt elektroniske skiveanlegg samt gjennomføring av Jaktfelt.

Som Godkjent standplassleder forventes det at du tar minst 4 vakter i året på Riflebanen, samt at du stiller opp ved avvikling av Jaktfeltstevner.

Som motytelse trener du gratis på banen og du blir en del av et rykende kjekt miljø. Kanskje du selv blir en fremtidig storskytter i Jaktfelt?

Vi krever følgende:

Ærlig, ryddig og pliktoppfyllende. En viss grunnerfaring med jakt og skyting.

Du bør også være en person som kan utøve service ovenfor våre kunder(skyttere) og ha sosiale antenner.  Samtidig må du være i stand til å ta ansvar og utøve myndighet på standplass dersom det trengs.

Du må undertegne standardavtale med foreningen.

Instruktørene har full myndighet til å diskvalifisere de som ikke finnes egnet.

De av dagens Standplassledere som ikke har kurset oppfordres til å melde seg på.

12 plasser, første-mann-til-mølla.

Påmelding sendes undertegnede.

Mvh

Narve Lekven, narvelekven@hotmail.com