Sikkerhetsregler riflebane

 • Våpenet SKAL på banen transporteres nedpakket med sluttstykket i bakre stilling eller tatt ut.
 • Ut/innpakking av våpen skal KUN gjøres fremme på standplass etter godkjenning fra skyteleder.
 • Våpen skal ALDRI håndteres når personer befinner seg ute i målområdet.
 • Lading kun etter ordre fra standplassleder.
 • Fingeren ute av avtrekkerbøylen inntil ildordre er gitt og våpenet peker mot skiven.
 • Skudd avfyres kun etter ordre fra standplassleder.
 • Skyting opphører på ordre fra standplassleder.
 • Ved klikk eller funksjonsfeil, påkall standplassleders oppmerksomhet. Ikke foreta deg noe uten på standplassleders ordre.
 • Når våpen etterlates på standplass, skal det ligge med munningen rettet mot målområdet, sluttstykket i bakre stilling, utkasteråpning skal vende opp, eller våpenet stå på tofot eller lignende.
 • Løse magasin tas ut.
 • Standplassen (plattformen) er forbeholdt skyttere og standplassledere. Alle andre holder seg i området bak. Man skal unngå å forstyrre de som skyter.
 • Standplassleder er ansvarlig for sikkerheten på banen og skal sørge for at reglene følges.
 • Reaksjon på overtredelse er, avhengig av alvorlighetsgrad, advarsel eller bortvisning.
 • Overtredelse etter advarsel medfører bortvisning.
 • Standplassleders avgjørelse er endelig. Evt. klager rettes til styret.
 • Standplassleder loggfører alle regelovertredelser. Bortvisninger rapporteres til styret med begrunnelse.