Saueaversjonskurs 2017

Elektrisk aversjonsdressur utført av autoriserte instruktører.

Hunder som ikke tidligere har vært aversjonsdressert går gjennom to kurskvelder med 14 dagers mellomrom. Mer informasjon om aversjonsdressur finnes på NJFF sine hjemmesider.

Vi anbefaler hundeiere til å melde seg på kursene som gjennomføres i mai/juni da tilgang til sau er best i denne perioden.

Dersom endringer om dato og sted så vil dette bli meddelt deltakerne forut for kurset. Alle kurs starter kl. 19.00.

Kurs 1
23.mai Kalihaugen Kjørebeskrivelse
06.jun Langedalen Kjørebeskrivelse
Kurs 2
30.mai Kalihaugen Kjørebeskrivelse
13.jun Langedalen Kjørebeskrivelse
Kurs 3 AVLYST PGA FOR FÅ PÅMELDTE
01. aug Kalihaugen Kjørebeskrivelse
15. aug Langedalen Kjørebeskrivelse
Kurs 4
08.aug Kalihaugen Kjørebeskrivelse
22.aug Langedalen Kjørebeskrivelse

Pris for medlemmer er 450,- pr. kurs. Ikke medlemmer: 650,-. Hunder som skal retestes trenger kun å møte en kurskveld. Pris for retest er 250,- for ikke medlemmer er prisen 400,-. Ved testing av flere hunder innrømmes 100,- i rabatt pr. hund.

Påmelding og informasjon ved Christian Parmann, telefon; 98 26 62 02, christian@parmaplast.no

Ved påmelding send over følgende informasjon:

– Hunden(e)s navn

– Hunden(e)s reg.nr.

– Hunden(e)s f.dato

– Oppgi om det gjelder 1. gang eller retest

– Eiers navn og telefonnummer

– Oppgi ved påmelding om hunden har jaget sau før