Presisering angående bruk av riflebanen!

Vi ser det er behov for å komme med en påminnelse om våre åpningstider på riflebanen. 

Ordinær rifletrening og oppskyting er i august måned mandag kl. 1730-2100, onsdag kl. 1730-2100, og lørdag kl. 1000-1600. Det vil ikke være mulig å trene eller skyte opp til jegerprøven utenom disse åpningstidene.

Torsdag kl. 1700-2100 er banen i bruk til svartkrutt og benkeskyting. Det er ikkje anledning til å trene ordinær rifleskyting eller skyte opp til jegerprøven når svartkrutt og benkeskyting pågår.