BJF’s predatorjakt 2016/2017

Oppdatert 04/05-2017: Foreningens tradisjonelle predatorjakt ruller videre. I denne artikkelen finner du oppdatert fellingsstatistikk og informasjon
om jakten.

Predatorjakten er blitt en tradisjon i BJF.  Jakten arrangeres for å redusere det generelle predatortrykket og vi ser allerede positive resultater i de terrengene hvor det har vært godt uttak av predatorer ved økt bestand av hare, duer og storfugl. Les mer om de største «røverne» her: «De største røverne er avslørt«. Jaktformen har lav terskel for deltakelse og passer derav for alle som ønsker å bidra.

Håpet er at vi klarer å engasjere flere medlemmer og at uttaket av predatorer blir større enn de forgående sesonger. Vi klarte dessverre ikke målsetningen forrige sesong. Målet videre er å øke uttaket av predatorer og engasjere flere deltagere (40 deltagere og 750 predatorer bør være en rimelig målsetning).

Direktoratet for Naturforvaltning ønsker at vi skal øke innsatsen for å redusere mink- og revebestanden. Vi har derfor forandret poengsankingen pr. mink fra 25 til 50 poeng. Så de av dere som er ved sjøen, ta med hagla eller sett opp en felle eller to. Så blir det og mer fuglevilt som overlever.

Vi premierer i alle viltklasser. Dette kommer i tillegg til «lån» av Pokalen også en tomling til odel og eie for beste poengsamler. Premiene deles ut på BJF sin generalforsamling.

Dvergbendelorm

Det er mange av oss som i løpet av sesongen feller rev.  Forskningen ber om hjelp. Da er det positivt om BJF stiller opp.

BJF er påmeldt her:

Prøver etter revens dvergbendelorm

Det vil si at vi samler inn nødvendig materiale. Ved felt rev ta kontakt med: jmonsen@online.no, telefon 41160368. Siden fordeler Jan Monsen pengene den enkelte skal ha ut til de som har felt rev. Hver og en av oss feller for lite til at vi får delta, men som forening har vi mulighet til å yte forskningen en hånd og vi får litt igjen for innsatsen vår.  Kr 400 pr rev-

Da må dere gi Jan Monsen en bit av øre eller tunge og en avførings prøve.  BJF legger ut det vi skal ha av data, når vi får nødvendige data fra Veterinærinstituttet.

Her er liste over de viltartene som teller og bør jaktes på av alle

  1. Rødrev (50 poeng). Jakttid: 15.07-15-04
  2. Mår (50 poeng). Jakttid: 01.11-15.03
  3. Mink (50poeng). Jakttid: 01.04-31.03
  4. Røyskatt (10 poeng). Jakttid: 21.08-15.03
  5. Ravn (10 poeng). Jakttid: 10.08-28.02
  6. Kråke ( 5 poeng). Jakttid: 15.07-31.03
  7. Skjor ( 5 poeng). Jakttid: 10.08-28.02
  8. Nøtteskrike ( 5 poeng). Jakttid: 10.08-28.02
  9. Måker felt i Foreningens Terreng (10 poeng). Jakttid Gråmåke og Svartbak: 21.08. – 28.02.

Fellingsstatistikk

 

Nr Navn Poeng
1 Fredrik B. Jørgensen 865
2 Hans-Gunnar Skarstein 475
3 Raymond Skaar 410
4 Jan F. Monsen 200
5 Torstein Halstensen 200
6 Trond Hansen 185
7 Jan Børge Søviknes 180
8 Hans Reidar Wiers 160
9 Steffen Greve Økland 150
10 Lars Kristian Fjell 150
11 Magne Heggstad 135
12 Jan-Ivar Jørgensen 120
13 Haso Music 110
14 Endre Floen 110
15 Daniel Gaasenbeek 100
16 Kai Skaar 80
17 Espen Brynhildsen 55
18 Frode Hetlevik 50
19 Kristoffer Eide 50
20 Bengt-Rune Rydheim 50
21 Rune Øverli 50
22 Raymond Johansen 50
23 Sara Behzadzadeh 50
24 Mads Martinussen 30
25 Thomas Eriksen 30
26 Jan E. Rognaldsen 10
27 Svein Qusland 10
28 Frode Pedersen 10
29 Henning Freudenthal 5
30 Anders Kroken 5
31 Marius Heggstad 5
32 Kristoffer T. Olsen 5
33 Andre Rasmussen 5

 

Følgene har napp i Hennig W Troyes pokal

 • 2007/2008. Hans-Gunnar Skarstein
 • 2008/2009. Hans-Gunnar Skarstein
 • 2009/2010. Bengt Rune Rydheim
 • 2010/2011. Bengt Rune Rydheim
 • 2011/2012. Endre Floen
 • 2012/2013. Endre Floen
 • 2013/2014. Raymond Skaar
 • 2014/2015. Raymond Skaar
 • 2015/2016. Hans-Gunnar Skarstein
 • 2016/2017. Fredrik B. Jørgensen
 • 2017/2018. Er det her du skal inn?

 

Fangststatistikk

Art År År År År År År År År År År
  07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17
Rødrev 3 6 9 15 24 46 44 29 54 24
Mår 3 3 3 9 38 23 18 12  4 17
Mink 2 8 15 26 23 42 41 42 28 18
Røyskatt 2 2 3 1 6 6
Ravn 4 4 4 8 27 20 31 17 6 10
Kråke 43 101 136 228 275 138 241 115 79 133
Skjor 76 133 183 196 206 137 117 126 50 66
Nøtteskrike 4 7 8 23 14  18 10 56 6 11
Måke 1
Ekorn 1
totalt 136 264 352 508 610 424 503 352 237 279
Deltagelse 16 21 22 28 35 36 32 37 27 33

.


Predatorjakt og kort til Rødlien

Vi har i alle år utstedt gratis jaktkort i Rødlien på predatorer. Her er det få som får resultater, de som har fått fellinger i Rødlien er stort sett de som har hatt ute feller etter mår, dette er noe som vil bli prioritert i utdeling av predatorkort. Vi setter derfor en begrensning på 20 kort i terrenget. Mange som tidligere har bedt om kort har aldri hentet kortene sine.. Bestilling av kort kan sendes til jmonsen@online.no.

Denne linken om viktigheten av predatorjakt bør leses.
Oversikt over skuddpremier i Hordaland pr november 2010

Rapportering

Rapportering av felt vilt meldes til Jan F. Monsen; sms til 411 60 368 eller e-post: jmonsen@online.no.

Husk å ta vare på fluebindermateriell. Her er vinger av Nøtteskrike og haler av mår og rev attraktivt. Dette kan leveres inn på foreningens skytedager på Kismul. Dette gjelder for de som ikke skal ta vare på pelsen. Husk at pels av disse dyrene kan bli fine klesplagg.

Premiering

HW Troyes pokal er en evigvandrende pokal som tilfaller vinneren av konkurransen sammen med en tomling til odel og eie. Det deles også ut en premier i alle villtklasser til den som har høyest antall felte villt i klassen. Sponsorpremier kommer i tillegg til overstående premiering.

 

Premiering på fylkesnivå

NJFF-Hordaland vil premiere for flest felte predatorer av artene rev, mår, mink og kråkefugl. I tråd med NJFF sitt mål om flere aktive kvinnelige jegere vil fylkeslaget også premiere for beste kvinnelige predatorjeger. BJF sender inn resultatet av foreningens predatorjakt til fylkessekretær, fordelt på jegernavn og jegernummer. Les mer på NJFF-Hordalands nettsider her.