Predatorjakt med ungdomsutvalget

Småviltjakta nærmer seg starten og 15. juli var det igjen lov å jakte på rev og kråke.

Vi i ungdomsutvalget driver mye med jakt gjennom hele året og har lyst til å invitere med oss ungdom mellom 14 og 25 år.

Jakt som planlegges framover er:

Lokkejakt på mink, kråke og rev

Kråkejakt med hubro

Posteringsjakt på nyslåtte jorder etter rev

Åtejakt på rev og kråke

Minkjakt med hund

Vi har det som trengs av utstyr til disse forskjellige aktivitetene. Transport og slike ting skal nok ordnes. I enkelte tilfeller kan det bli aktuelt med overnatting, da ordner vi dette med soveplass.

Dersom du er interessert så ta kontakt ungdomsleder Raymond Skaar på tlf 93201636!