Hjortejakt i Rødlia 2017

Hjortejakt 2017 vil bli gjennomført i litt ny stil der inngangsbilletten vil kreve litt av den enkelte jeger,

samt en beskjeden justering av påmeldingsavgiften.

Hyttetilbudet i Raudlio på inatur.no er avsluttet

Hyttetilbudet i Raudlio på Inatur.no er avsluttet. Hytten trenger oppgradering og blir ikke tilgjengelig på Inatur.no igjen. Mer informasjon følger på BJF sine hjemmesider senere i år.

Prisendring på leirdueserier uten skudd og leie av hagle

Prisendring på leirdueserier uten skudd og leie av hagle.

Ekstra premier, predatorjakten 2016/17

Som ekstra premie har vi mottatt en nydelig kniv som er en eksklusiv kniv laget av Arne Grimseid.

BJF’s predatorjakt 2016/2017

Oppdatert 04/05-2017: Foreningens tradisjonelle predatorjakt ruller videre. I denne artikkelen finner du oppdatert fellingsstatistikk og informasjon
om jakten.

Riflebanen åpen igjen

Riflebanen er nå åpen igjen etter at det ble fylt på nye masser.

Utvidelse av klubblokaler på Kismul

BJF har vært så heldig å få en tilsvarende Moelven-seksjon, som dagens klubbrakke på Kismul. Denne seksjonen må flyttes fra Askøy til Kismul i løpet av januar.

Nyttårstevne – leirdueskyting!

Da er det klart og Bjf og Kismul ssk inviterer til Nyttårsstevne på Nyttårsaften.

Inneskyting- 22LR

Inneskytingen med .22LR har nå startet opp igjen. Det skytes på mandager fra kl 18:00, there  i Bergen Nordre Skytterlags sine baner i Ytre Sandviken.