Utvalg

 

Fiskeutvalg

Fiskeutvalget i BJF har som oppgave å ivareta og organisere fiskemulighetene for BJFs medlemmer og allmennheten generelt. Utvalget administrerer bl.a. salg av fiskekort,driver oppsynsvirksomhet, grunneierkontakt, prøvefiske og kultivering. Utvalget eier og driver fiskeskøyten «MOT», hvor det bl.a. arrangeres havfisketurer for store og små fiskeentusiaster.

Jaktutvalg

Jaktutvalget administrerer alle foreningens aktiviteter knyttet til jakt på småvilt og storvilt. Årlig arrangeres storviltjakt på hjort og elg samt opplæring av uerfarne jegere. Utvalget disponerer jaktterreng i Rødlia og Skeiskvandalen og driver viltpleie og salg av jaktkort i disse.

Skyteutvalg

Skyteutvalget driver Kismul Skyte- og Friluftssenter,  og organiserer skytetrening og konkurranseskyting for rifle og hagle. Herunder avvikling av lovpålagt skyteprøve for storviltjegere. I tillegg til disse aktivitetene finnes det en svartkruttsgruppe og en gjeng som driver innedørsskyting med cal. 22.

Kvinneutvalg

Tradisjonelt har både fiske og jakt vært aktiviteter for gutter og menn, selv om det er overhodet ingen grunn til at det skal være slik. Det vi opplever er at kvinner ofte kvier seg for å melde seg på arrangementer der de risikerer å bli eneste kvinne i en stor gruppe menn. Kvinnegruppen skal derfor arrangerer møter og andre aktiviteter spesielt rettet mot kvinner. Dette betryr selvsagt ikke at kvinner ikke kan delta på alt det andre foreningen har å tilby. Det er opprettet en kvinnegruppe i BJF som har formål å arbeide for å lage aktiviteter for foreningens kvinnelige medlemmer, og for å oppfordre flere kvinner med jakt-, fiske-, hunde-, eller skyteinteresser til å melde seg inn. Kanskje det er noen kvinner/jenter som vil være med å skyte/trene, ellers driver med rypejakt osv. som vil øke sine skyteferdigheter? Ta gjerne kontakt med kvinnegruppen for å høre hva BJF kan tilby.

Hundeutvalg

Hundegruppen er en gruppe for dem som har jakthund, eller som er interessert i jakthunder. De fleste av våre aktiviteter er rettet mot jakt over stående fuglehund, men øvrige jakthunder ønskes selvsagt også velkommen. Hvert år arrangerer vi en rekke aktiviteter, som du finner i vår aktivitetsplan. Herunder kan nevnes sau/hund, rype- og skogsfugljakt, blodsporprøve, ettersøkskurs, ro i oppflukt m.fl. Tillitsvalgte i hundegruppa er også tilgjengelig for deg dersom du lurer på noen eller trenger spesiell oppfølging/veiledning.

Utdanningsutvalg

Utdanningsutvalget forestår administrasjon og avvikling av jegerprøvekurs. Kursene blir gjennomført på Kaland skole av instruktører autorisert av Miljødirektoratet.

Ungdomsutvalg

Ungdomsutvalget jobber aktivt for å få barn og ungdom interessert i jakt, fiske og friluftsliv. Det arrangeres kurs, aktivitetskvelder og jakt- og fisketurer ledet av erfarne instruktører.