Om foreningen

BJF har til formål å arbeide for fremme av et sunt og rasjonelt stell med landets vilt og fisk, særlig i Bergen og tilliggende fylker.

BJF arbeider for å skape fellesskap og samarbeid om å øke vilt- og fiskebestander i lokalmiljøet, slik at allmennheten skal ha adgang til å utøve jakt og fiske.

Opplæring av medlemmene i riktig bruk av våpen og sportsfiskeredskap er høyt prioritert. Foruten rent faglig arbeid legges det vekt på å skape et godt sosialt miljø og godt kameratskap blant jegere, fiskere og friluftsfolk.

Søke å innarbeide i den almene bevisshet aktelse for landets jakt- og fiskelovgivning og forståelse av at det er nødvendig av hensyn til viltet og fisken, at disse lover blir overholdt.

Arbeide for en rasjonell utvikling av jakt- og fiskelovgivning.

Bidra til videre klarlegging av grunnene til de store svingninger i vår viltbestand og søke å råde bot på de årsaker som virker desimerende på bestanden.

Søke å forhindre handel med ulovlig fanget fisk og ulovlig felt vilt.

Arbeide for å vekke interessen for sportsmessig jakt og fiske og for å fremme sine medlemmers adgang til sådan. Gjennom aktivt ungdoms- og utdanningsarbeid fremme rekruttering av medlemmer.

BJF er en åpen forening, og i dag har om lag 1000 medlemmer i alle aldre. Foreningen har lokaler på Melkeplassen på Laksevåg. Lokalene egne seg til kursvirksomhet og jegerprøvekursene blir holdt der.