Noen ord fra «predator-admin», Jan Fredrik

Kommentarer fra Predator Admin

Vi er i gang med vår 10 sesong.

Starten har vært bra. Ser vi på statistikken overtid er det kråkefugljakten vi ikke har klart å holde trykket oppe. Noe skyldes at enkelte har tømt reviret de jakter i eller at fuglene har trukket vekk pga jaktrykket, begge deler her er et pluss for småfuglene i nærområdet. Rapporter fra SNO tilsier at vi skal ha mindre mink å jakte på, det er to årsaker til. Vi har vært effektive over tid, samt at Oteren er på vei inn i våre jaktområder, ved revir kamp mellom Oter og mink er minken den som taper i kampen om reviret. Dette er bra for sjøfuglbestanden. Det er ikke slik på reve siden, vi tok ut mye rev i fjor. Men rapporter fra flere steder i fylket er at det er observert veldig mye rev og revevalper. Med dette som bakteppe tror jeg det kan bli høye tall her i år og.

 

Predator jakt i Rødlien

Vi har i alle år utstedt gratis jaktkort i Rødlien på predatorer. Her er det få som får resultater, de som har fått fellinger i Rødlien er stort sett de som har hatt ute feller etter mår, dette er noe som vil bli prioritert i utdeling av predatorkort. Vi setter derfor en begrensning på 20 kort i terrenget. Mange som tidligere har bedt om kort har aldri hentet kortene sine.

 

Premie

Som tidligere er der Henning W Troyes pokal, denne er evigvandrende. Vinneren får og en tromling til odel og eie. I år blir det og en meget fin kniv i premie, her er der loddtrekning om hvem som vinner. Det meste en jeger kan opparbeide av lodd er fem lodd. Regler for hvordan en opparbeider lodd kommer vi tilbake til.

 

Felllingsstatistikk over predatorer.