Kursbeskrivelser hagle

BJF sine autoriserte hagleinstruktører tilbyr en rekke kurs og arrangementer som avholdes på skytebanen ved Kismul.

Enkelt introduksjonskurs

Innføringskurs i hagleskyting. Tar for seg grunnleggende sikkerhetsaspekter ved våpenhåndtering, prinsippene ved hagleskyting, tilpasning av hagle mv. Kurset vil bestå av en teoridel på ca. 1 time samt en praktisk del på ca. 2 timer. Under den praktiske delen tilsiktes bruk av ca. 50 skudd per deltager. Det er ikke noe krav om egen hagle. Kurset egner seg for nybegynnere og dem som nylig har tatt jegerprøven, men også for dem som har behov for å friske opp gammel kunnskap.

Kursavgiften er kr. 500,- per deltager. Skudd kommer i tillegg og kjøpes på banen. I kursavgiften er alt annet som er nødvendig for gjennomføringen inkludert (lånehagle hvis behov, hørselvern, kaffe mv.)

BJF sine instruktører er opptatt av individuell og effektiv oppfølgning av hver enkelt deltager. Kurset avholdes derfor med maksimalt 5 deltakere. Ved fulltegning av kurs settes nye kurs opp fortløpende etter behov. Dersom større grupper ønsker kurset kan dette avtales særskilt med BJF.

Haglemerket

Dette kurset er også et introduksjonskurs i hagleskyting men går mer i dybden enn enkelt introduksjonskurs. Tar for seg grunnleggende regler for sikker våpenhåndtering, prinsippene for anlegg, sikte- og svingteknikk, avstandsbedømmelse. Testskyting av våpen på ulike avstander med ulik trangboring. Kurset vil bestå av en teoridel på ca. 3 timer og en praktisk del på ca. 5 timer, fordelt over to dager. Under den praktiske delen tilsiktes bruk av ca. 75 skudd per deltager. Kurset egner seg for nybegynnere, dem som nylig har tatt jegerprøven og litt mer erfarne hagleskyttere som ønsker å komme seg et steg videre med sin skyting. Den praktiske delen vil tilpasses det individuelle nivået på deltageren.

Kursavgiften er kr. 700,- per deltager. Skudd kommer i tillegg og kjøpes på banen.I kursavgiften er alt annet som er nødvendig for gjennomføringen inkludert (lånehagle hvis behov, hørselvern, kaffe mv.)

BJF sine instruktører er opptatt av individuell og effektiv oppfølgning av hver enkelt deltager. Kurset avholdes derfor med maksimalt 5 deltakere. Ved fulltegning av kurs settes nye kurs opp forløpende etter behov. Dersom større grupper ønsker kurset kan dette avtales særskilt med BJF.

Leie av instruktør

Dersom man av ulike årsaker ikke ønsker standard kurs har BJF en rekke instruktører som kan leies på timebasis. Dette passer for nybegynnere så vel som mer erfarne skyttere som ønsker å heve nivået på skytingen. Opplegg blir avtalt konkret mellom skytter og instruktør. Ta kontakt med BJF for priser og ytterligere informasjon.

Leie av bane med instruktør

BJF kan tilby baneleie med instruktør. Dette passer for grupper som ikke ønsker standardkurs, utdrikningslag, sosiale events, teambuilding mv. Skytebanen vil holdes åpen eksklusivt for gruppen. Instruktøren(e) vil gi grunnleggende veiledning knyttet til sikkerhet og skyteteknikk. BJF har et enkelt klubblokale som kan disponeres av gruppen. Kapasitet er maks 20 personer. Ta kontakt med BJF for priser og ytterligere informasjon.

Leie av bane med standplassleder

Tilsvarende som baneleie med instruktør men med alminnelig standplassleder fra BJF. Det kan ikke påregnes noen instruksjon ved slik leie og dette passer derfor best for litt mer erfarne skyttere som ønsker banen for seg selv, enten for trening eller som ledd i et arrangement. Klubblokale kan disponeres av gruppen om ønskelig. Kapasitet er maks 20 personer. Ta kontakt med BJF for priser og ytterligere informasjon.

*****

Tilbyr vi ikke det dere ønsket? Ta gjerne kontakt så kan vi lage et spesialtilpasset opplegg etter deres ønsker/behov. Alle henvendelser og påmeldinger til kurs/baneleie mv. rettes til:

bjfhagleutvalg@gmail.com