Utvidelse av klubblokaler på Kismul

BJF har vært så heldig å få en tilsvarende Moelven-seksjon, som dagens klubbrakke på Kismul. Denne seksjonen må flyttes fra Askøy til Kismul i løpet av januar. For å få dette til, er vi avhengig av dugnadsinnsats fra foreningens medlemmer. Det vil bli dugnad onsdager og lørdager, ut måneden. Foreningen har noe verktøy, men dersom du har eget verktøy som kan benyttes, settes det pris på om det medbringes.

Kontakt Øystein Knutsen – 91174466, eller Øystein Sjursen – 91750072.