Kismul SSK

KISMUL SPORTSSKYTTER KLUBB.

Kismul Sportsskytter Klubb har pr. i dag 21 medlemmer. Lerdueskyting er klubbens nåværende virksomhet.

KluKISMULSSKbben disponerer 2 lerduebaner som benyttes til Nordisk Trap skyting, sickness og 1 Skeetbane. Det vil i år bli gjennomført 4 stevner.

Kismul SSK har trening på Kismul Skyte-og Friluftssenter:

  • Hver onsdag fra kl. 1800-2100 (Nordisk Trap)
  • Hver fredag fra kl. 1800-2100 (Skeet)

Treningstidene er forbeholdt medlemmer av Kismul SSK.

Pistol og Riflegrenene er ikke helt operative ennå, store da banene for den type skyting ikke er helt klar ennå. Men dette vil falle på plass framover.

Det ble på Generalforsamlingen valgt nytt Styre og sammensettingen blir i 2015:

Leder: Kenneth Styve.

Nestleder: Svein Fredheim.

Styremedlem: Endre Granheim.

Styremedlem: Hans Petter Jørgensen.

Varamedlem: Bjarte Ervik.

Revisor 1: Arild Pettersen.

Revisor 2: Per Steinsland.

 

Valgkomite:

1: Endre Granheim.

2: Pål Brekke.

3: Reiner Ristimets.

Varamedlem: Marius Wesenberg.

 

Kontaktinfo:

Leder: Kenneth Styve. Mob: 95845779. Mail: kenneth.styve@munck-cranes.no

Nestleder: Svein Fredheim. Mob: 90065543.Mail: svein.fredheim@gmail.com

Ta gjerne kontakt om du vil drive med litt Konkurranse skyting eller møt opp på banen, onsdager fra 18.00-21.00.

 

Kenneth Styve.