Hjortejakt i Rødlia 2017

Hjortejakt 2017 vil bli gjennomført i litt ny stil der inngangsbilletten vil kreve litt av den enkelte jeger,

samt en beskjeden justering av påmeldingsavgiften. Vi høster mye positive tilbakemeldinger og god oppslutning for å ha tatt grep om terrenget vårt i Rødlien. For å få dette til så er jaktutvalget vårt forsterket og består nå av seks faste medlemmer som med sine tildelte ansvarsområder, gir Rødlien en ny status til beste for våre jegere.

Viser ellers til vedlagte link om detaljene for årets hjortejakt i Rødlien-terrenget- Se vedlegg.

Med ønske om en god jaktsesong.

Roar Carlsen

Hovedjaktleder Rødlien

Tlf 90716199

fiskogjakt@gmail.com