Hjortejakt i Raudlio

For 2017 gjelder følgende:

Hjortejakt 2017 vil bli gjennomført i litt ny stil der inngangsbilletten vil kreve litt av den enkelte jeger, samt en beskjeden justering av påmeldingsavgiften. Vi høster mye positive tilbakemeldinger og god oppslutning for å ha tatt grep om terrenget vårt i Rødlien. For å få dette til så er jaktutvalget vårt forsterket og består nå av seks faste medlemmer som med sine tildelte ansvarsområder, gir Rødlien en ny status til beste for våre jegere.

Påmelding og detaljene for årets hjortejakt i Rødlien-terrenget- Se vedlegg.

Med ønske om en god jaktsesong.

Roar Carlsen

Hovedjaktleder Rødlien

Tlf 90716199

fiskogjakt@gmail.com

 

Da har jaktutvalget gleden av å tilby hjortejakt i Raudlio. Vår tradisjonelle opplæringsjakt i Raudlio tar utgangspunkt i nye jegere som ønsker å lære ulike metoder som brukes under hjortejakt. De nye jegerne vil bli fulgt opp av mer erfarne jegere som selv har jaktet en del i Raudlio og kjenner terrenget. Jakten er også åpen for jegere som ikke er medlemmer, men de må da betale en noe høyere pris for jakten.

Jakten starter 1. September og varer til og med 23. Desember.

Foreningen disponerer terrenget i hele jaktperioden, noe som ikke bare gir oss mulighet til å jakte hjort i Raudlien midt i brunsten, men det gir oss også flere dyr på kvoten! Jakten starter ca. ved grålysningen hver dag, klokkeslettene vil det bli gitt nærmere informasjon om underveis i jakten. Oppmøte er ved parkeringen i Hatlelio, og dagens jakt planlegges ut i fra antall jegere, vindforholdene og hvor det har blitt jaktet dagene i forvegen, evt. hvor det er observert dyr i terrenget.

Alle som ønsker å jakte må meddele dette til de ulike ukejaktlederne, de ulike ukesjaktlederne vil dere bli informert om etter hjortemøtet er avholdt. Ukesjaktlederen er den personen som er ansvarlig for all hjortejakt i terrenget den bestemte uken. All jaktaktivitet skal avklares med denne personen, dette grunnet både sikkerhet og opptelling av antall dager de ulike jegerne har jaktet.

Foreningen forbeholder seg retten til å vise bort jegere som av en eller annen grunn viser seg uskikket for jakt på foreningens terreng. Kjøttfordelingen deles etter antall dager de ulike jegerne har jaktet i terrenget. Jegeren som skyter en hjort beholder om ønskelig skinn, gevir og hjerte.