BJF tilbyr ettersøksavtaler til høstens jakt

Vi har gleden av å kunne gi tilbud om avtale med godkjente ettersøkshunder til høstens storviltjakt. Ettersøksringen ble i 2013 etablert som en del av aktiviteten i BJF. Formålet med ringen er todelt. For det første vil jegere og jaktlag uten egen godkjent ettersøkshund kunne tegne avtale med ringen om slik tilgang for kr 90,- pr tildelt fellingsløyve for sesongen 2017. Ringens andre formål er å legge til rette for og bistå flere jakthundeiere med å få godkjent sine hunder som ettersøkshunder.

Kravet om tilgang på ettersøkshund for jakt på elg, hjort og rådyr trådte i kraft 01.01.94. Kravet er derfor på ingen måte nytt for jegerne. Etablering av ringen gjør det imidlertid lettere å kunne inngå avtaler for dem som ikke selv disponerer egen hund.

Ettersøksringen sikrer at jegerne i Bergen og omegn kan jakte etter forskriftene uten store merkostnader. Kr 90,- pr tildelte fellingsløyve gir jeger/jaktlag tilgang til ettersøkshund dersom uhellet skulle være ute, uten ekstrakostnader. Da er det ingen grunn til ikke å gjøre en skikkelig oppfølging av påskutte dyr.

Når skadeskyting oppstår, er det mange følelser knytt til situasjonen. De fleste synes dette er ubehagelig og ønsker å få ordnet opp så snart som mulig. Dette kan medføre at jeger og jaktlag leter i overkant mye og lenge på egen hånd, noe som ofte resulterer i at sportegn blir ødelagt og at tid går tapt. Vi ønsker heller at terskelen for å kontakte ettersøksringen skal være lav. Det er bare positivt for hundene våre å finne dyret etter kort tid, så vi tar gjerne et søk for mye enn ett for lite.

Ettersøksringen har selvpålagt taushetsplikt. Jeger og jaktlag skal føle seg trygg på at informasjon om ulike hendelser ikke havner på folkemunne. På den måten håper vi på gjensidig tillit i en vanskelig situasjon. Dersom ditt jaktlag ønsker å inngå ettersøksavtale med BJF’s ettersøksring  kan du ta kontakt på post@bjf.no.

Se også ettersøksringens Facebookside for mer informasjon: Facebook.com/BJFettersok/