Vi går over til NJFF-Portalen

Foreningen har bestemt seg for å benytte seg av lokallagets hjemmeside på NJFF-portalen til å publisere nyheter og informasjon i tiden fremover.

Flyttet fra Melkeplassen

Hordaland fylkeskommune sa tidligere i år opp leieavtalen med BJF for lokalene på Melkeplassen, drug og foreningen har nå flyttet ut. Foreningens kurs vil fremover bli gjennomført ved skoler i Bergen.

Søknad om tippemidler

Kjære medlemmer og brukere av aktivitetsanlegget på Kismul. Som kjent er det et omfattende anlegg som skal bygges og foreningen har stort behov for økonomisk støtte.