Ungdomsutvalget inviterer til omvisning på Villmarksenteret på Os.

Omvisning på Villmarksenteret torsdag 30 mars kl. 18.00

Innkalling til generalforsamling 2017

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2017
og
Ekstraordinær generalforsamling

Hjortejakt i Rødlia 2017

Hjortejakt 2017 vil bli gjennomført i litt ny stil der inngangsbilletten vil kreve litt av den enkelte jeger,

samt en beskjeden justering av påmeldingsavgiften.

Hyttetilbudet i Raudlio på inatur.no er avsluttet

Hyttetilbudet i Raudlio på Inatur.no er avsluttet. Hytten trenger oppgradering og blir ikke tilgjengelig på Inatur.no igjen. Mer informasjon følger på BJF sine hjemmesider senere i år.

Prisendring på leirdueserier uten skudd og leie av hagle

Prisendring på leirdueserier uten skudd og leie av hagle.

Mannskap til jaktfeltstevne 22.LR

BJF skal arrangere jaktfeltstevne med kaliber .22LR søndag 05.februar

Til stevnet er det behov for mannskap som standplassledere og lagledere, totalt 5 personer.

Ekstra premier, predatorjakten 2016/17

Som ekstra premie har vi mottatt en nydelig kniv som er en eksklusiv kniv laget av Arne Grimseid.

BJF’s predatorjakt 2016/2017

Oppdatert 07/03-2017: Foreningens tradisjonelle predatorjakt ruller videre. I denne artikkelen finner du oppdatert fellingsstatistikk og informasjon
om jakten.

Riflebanen åpen igjen

Riflebanen er nå åpen igjen etter at det ble fylt på nye masser.